Veřejné zakázky

Směrnice č.1-2013

pro evidenci veřejných zakázek a zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu