Jubilanti v roce 2017

Jubilanti v roce 2017

Významného životního výročí se v roce 2017 dožili tito naši spoluobčané:

Povýšilová Milena                          18.1.2017                                 85 let

 

Tučmandl Jaroslav                         15.3.2017                                70 let

Jubilanti v roce 2017

 

Hlaváčová Naděžda                       21.3.2017                                85 let

Jubilanti v roce 2017

 

Šedivý Jaroslav                         5.5.2017                                       60 let

Velek Jaroslav                         10.5.2017                                       60 let

Smíšek Zdeněk                        15.5.2017                                      55 let

Jubilanti v roce 2017

Krejzarová Milena                      4.6.2017                                      70 let

Hlaváč Miloš                            15.6.2017                                       85 let

Jubilanti v roce 2017

 

Sláma Bohumil                           10.8.2017                                    70 let

 

Upřímně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších let ve zdraví.