Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Volební období: 21.10.2022 - 22.10.2026
Složení platné v období: 21.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Renata Reinohová

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Hana Volfová

Jméno: Miloslava Brožková

Jméno: Renata Kunešová

Jméno: Lukáš Linha

Jméno: Petr Velebil