Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno
starosta Miloslava Brožková
místostarosta Ing. Hana Pejřilová
Jaromír Brožka
Marcel Halla
Ing. Kateřina Hrnečková
Zdeněk Kofroň
Jana Muchnová Valčová


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.