Vyhlášky
Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu 1/2020

směrnice nabývá účinnosti dne 2.9. 2020, tímto pozbývá účinnosti směrnice č. 1/2017 ze dne 4.3. 2017


OZV č. 3/2020 systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání...

Viz. příloha.


Obecně závazná vyhláška obce Olešná o místních poplatcích č. 1/20

viz příloha


směrnice 1-2019 pro práci s osobními údaji

GDPR-směrnice


VZV 2/2017, která stanoví školské obvody MŠ

Příloha


VZV 1/2017, která stanoví školské obvody ZŠ

Příloha


Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu 1/2017

směrnice nabývá účinnosti 4.3. 2017


Jednací řád zastupitelstva obce Olešná
Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace