Vyhlášky
Vyhláška o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Olešná o místním poplatku ze psů


Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Olešná o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Vyhláška o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce Olešná o místním poplatku z pobytu


Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 - poplatky za odpadové hospodářství

viz. příloha
Od 1.1. 2022
trvale žijící: 700,-/osoba
majitelé nemovitostí: 700,-/rok za každou vlastněnou nemovitost
děti: 350,-/osoba


Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

viz. příloha


Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

viz. příloha


Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu 1/2020

směrnice nabývá účinnosti dne 2.9. 2020, tímto pozbývá účinnosti směrnice č. 1/2017 ze dne 4.3. 2017


OZV č. 3/2020 systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání...

Viz. příloha.


Obecně závazná vyhláška obce Olešná o místních poplatcích č. 1/20

viz příloha


směrnice 1-2019 pro práci s osobními údaji

GDPR-směrnice


VZV 2/2017, která stanoví školské obvody MŠ

Příloha


VZV 1/2017, která stanoví školské obvody ZŠ

Příloha


Jednací řád zastupitelstva obce Olešná