Usnesení a zápisy ze ZO
Zápis ze zasedání ZO č.4

viz. příloha


Zápis ze zasedání ZO č. 3

viz. Příloha


Zápis č.2 ze zasedání ZO Olešná - únor

Viz. Příloha


Zápis ze zasedání ZO č. 1 dne 23.1. 2020

viz příloha


Zápis ze zasedání ZO 4.12.2019 č.11

viz. příloha


Zápis č.10 ze zasedání ZO ze dne 6.11.20191.

viz příloha.


Zápis ze zasedání ZO č.9

v příloze


Zápis zasedání ZO č. 8

konaného dne 4.9. 2019


Uveřejňování zápisů a usnesení ZO