Usnesení a zápisy ze ZO
Zápis ze zasedání ZO 4.12.2019 č.11

viz. příloha


Zápis č.10 ze zasedání ZO ze dne 6.11.20191.

viz příloha.


Zápis ze zasedání ZO č.9

v příloze


Uveřejňování zápisů a usnesení ZO