jubilanti v roce 2011

V roce 2011 se významného životního jubilea dožili tito naši spoluobčané:

 

MUDr. Králíček Josef  -  4.ledna 2011  -  75 roků

 

 

Doubek Jaromír  -  21.ledna 2011 -   60 roků

 21.ledna 2011 Doubek Jaromír 60 roků

 

Humpálová Růžena  -  5.března 2011  - 85 roků

 Humpálová Růžena - 5.března 2011 - 85 roků 

 

 

Smíšek  Josef  -  26.března 2011  - 50 roků

 Smíšek Josef 23.11.2011 50 roků

 

 

Pletka Josef  -  14.května 2011  -  65 roků

 Pletka Josef 14.května 2011 65 roků

 

 

Bouška Jan  - 8.června 2011  -  70 roků

 Bouška Jan 8.června 2011 70 roků

 

 

Šupitarová Zdeňka  - 17.června 2011  - 65 roků

 Šupitarová Zdeňka 17.června 2011 65 roků

 

 

Toman Bronislav  - 3.července 2011  - 60 roků

 Toman Bronislav 3.července 60 roků

 

 

Koutníková Zdeňka  - 11.srpna 2011  - 70 roků

  Koutníková Zdeňka 11.08.2011 70 roků

 

Šupitar Jan  - 14.srpna 2011  - 65 roků

 Šupitar Jan 14.srpna 2011 65 roků

 

PhDr. Hájková Dagmar  - 18.prosince 2011  - 55 roků

  PhDr. Hájková Dagmar  18.prosince 2011 55 roků

 

B l a h o p ř e j e m e  !