Jubilanti v roce 2019

Jubilanti v roce 2019

Významného životního výročí se v roce 2019 dožili tito naši spoluobčané:

 

Jubilanti 2019 leden

Jméno a Příjmení Datum narození Věk
Králíček Josef Jan 04.01.1936 83
Valtová Anežka 14.01.1925 94
Povýšilová Milena 18.01.1932 87

 

 

 

 

 

 

Jubilanti 2019 březen

Jméno a Příjmení Datum narození Věk
Lidinský Jaroslav 01.03.1954 65
Hlaváčová Naděžda 21.03.1932 87

 

Jubilanti 2019 červen

Jméno a Příjmení Datum narození Věk
Hlaváč Miloš 15.06.1932 87
Brožka František 16.06.1954 65

 

Jubilanti  2019 řijen

Jméno a Příjmení Datum narození Věk
Kalina Ivan 18.10.1954 65

 

Jubilanti  2019 prosinec

Jméno a Příjmení Datum narození Věk
Dlouhá Marie 26.12.1928 91