Archiv
OZV č. 1/2020 o místních poplatcích
Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu 1/2017

směrnice nabývá účinnosti 4.3. 2017


Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu 1/2016
Usnesení zastupitelstva č.38