jubilanti v roce 2013

Významná životní jubilea 2013


V roce 2013 se významného životního jubilea dožili

tito naši spoluobčané:

 

Bledá Eva, č.p.88                       1.ledna 2013             50 roků

 

Zeman Jindřich, č.p.79               9.dubna 2013            80 roků

Významná životní jubilea 2013

 

Petráčková Jitka, č.p.36E                14.dubna 2013        65 roků

 

Ručka Josef, č.p.12                        22.dubna 2013         55 roků

Významná životní jubilea 2013

 

 

Kalinová Marie, č.p.77             20.května 2013               80 roků

Významná životní jubilea 2013

 

Tučmandlová Jana, č.p.93           25.května 2013         60 roků

Významná životní jubilea 2013

 

Trantinová Jana, č.p. 2.         30.května 2013                 65 roků

Významná životní jubilea 2013

 

Lidinská Růžena, č.p. 95          19.června 2013             55 roků

Významná životní jubilea 2013

 

Mácha Josef, č.p. 49             24.října 2013                    65 roků

Významná životní jubilea 2013

 

Brožková Miloslava, č.p.31      8.listopadu 2013           60 roků

Významná životní jubilea 2013

 

Koubec Rudolf, č.p. 82          20.listopadu 2013            65 roků

Významná životní jubilea 2013

 

Klůfa František, č.p. 48          20.listopadu 2013               55 roků

Významná životní jubilea 2013
 

Dlouhá Marie, č.p.36              26.prosince 2013               85 roků

Významná životní jubilea 2013

 

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme

a přejeme pevné zdraví do dalších let.