Jubilanti v roce 2016

Naši jubilanti v roce 2016

Významného životního výročí se v roce 2016 dožili tito naši spoluobčané:

Mudr. Josef Králíček                          4.1.2016                               80 let

 

Jaromír Doubek                                 21.1.2016                             65 let

Naši jubilanti v roce 2016

 

Růžena Humpálová                       5.3.2016                                  90 let

Naši jubilanti v roce 2016

 

Josef Smíšek                              26.3.2016                                    55 let

Naši jubilanti v roce 2016

 

Jan Bouška                                  8.6.2016                                    75 let

Naši jubilanti v roce 2016

 

Bc. Daniela Hlavatá                       13.6.2016                                50 let

Naši jubilanti v roce 2016

 

Zdeňka Šupitarová                        17.6.2016                                70 let

Naši jubilanti v roce 2016

 

Zdeňka Koutníková                        11.8.2016                                75 let

 

Jan Šupitar                                     14.8.2016                                70 let

Naši jubilanti v roce 2016

 

PhDr. Dagmar Hájková                    18.12.2016                           60 let

Naši jubilanti v roce 2016

 

Upřímně blahopřejeme a přejeme ještě mnoho let ve zdraví.