Jubilanti v roce 2015

Naši jubilanti v roce 2015

V roce 2015 se významného životního výročí dožili tito naši spoluobčané:

Aneža Valtová                           14.ledna 2015                           90 roků

Naši jubilanti v roce 2015

 

Ing.Petr Hlavatý                     19.února 2015                               55 roků

Naši jubilanti v roce 2015

 

Ing. Jiří Hájek                           28.8.2015                                   55 roků

Naši jubilanti v roce 2015

 

Anna Boušková                         6.10.2015                                70 roků 

Naši jubilanti v roce 2015

 

Josef Trantina                         1.12.2015                                75 roků 

Naši jubilanti v roce 2015

 

Marie Ťupová                         5.12.2015                                60 roků

Naši jubilanti v roce 2015

 

Jaroslav Lidinský                      21.12.2015                                90 roků

Naši jubilanti v roce 2015

Upřímně blahopřejeme a přejeme ještě mnoho let ve zdraví.