Setkání rodáků a přátel obce Olešná
Pozvánka územní plán
Oznámení pověřence GDPR
Komplexní pozemková úprava 1 - Olešná

Vstupy na pozemky


schválený rozpočet obce Olešná

pro rok 2014


Schválený rozpočet 2012
Schválený rozpočet obce 2013

příjmy, výdaje, financování


Usnesení č.6

ze zasedání zastupitelů obce Olešná dne4.4.2011


Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

ZTV Olešná


rozhodnutí
Záměr obce

Prodej obecních pozemků


Stavební povolení a územní rozhodnutí, veřejná vyhláška
Oznámení

zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou


usnesení zastupitelstva č.2

ze dne 6.12.2010


usnesení zastupitelstva č.3

ze dne 29.12.2010


usnesení zastupitelstvač.1

ze dne15.11.2010


Sčítání lidu
Vyhlášení záměru o zahájení prodeje stavebních parcel
Výroční zpráva za rok 2010
Usnesení zastupitelstva č. 44
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 29.10.2010
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 29.10.2010
Usnesení zastupitelstva č.39
Usnesení zastupitelstva č.40
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Obecně závazná vyhláška č.2/2003

o systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce,včetně systému nakládání se stavebním odpadem