Setkání rodáků a přátel obce Olešná
Pozvánka územní plán
schválený rozpočet obce Olešná

pro rok 2014


Schválený rozpočet 2012
Schválený rozpočet obce 2013

příjmy, výdaje, financování


Usnesení č.6

ze zasedání zastupitelů obce Olešná dne4.4.2011


Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Obecně závazná vyhláška č.2/2003

o systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce,včetně systému nakládání se stavebním odpadem