Projekty - publicita

Oprava místní komunikace - panelová cesta

Logo Jihočeského kraje

Popis projektu: 

Oprava povrchu panelové komunikace okolo ČOV. Výměna nezpevněného povrchu za povrch asfaltový. Opravu provedla stavební firma STRABAG a.s. Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje programu POV 2020.

Datum realiace projektu:

12.12.2020

Rozpočet projektu:

Celková částka - 603.306,06 Kč

Dotace z Jihočeského kraje - 230.000 Kč

 

Stav před opravou:

Panelová cesta - stav před 

Stav po opravě:
Panelová cesta - stav po opravě