Obec Olešná

Úřední deska
Státní plavební správa-vodní lyžování

Provozování vodního lyžování na přehradě-možnost připomínkování. viz příloha


Státní plavební zpráva-skůtry

Provozování vodních skútrů na přehradě - možnost připomínek viz. příloha


Zápis ze zasedání ZO dne 1.3.2017

Dne 14.3. 2017, byla provedena, na upozornění chyby, oprava zápisu č. 2, konaného 1.3. 2017 z jednání ZO .
A to:Zasedání zahájila starostka obce přivítáním všech přítomných. Na zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné. Zapisovatelkou jednání jmenovala starostka Danielu Hlavatou Bc., ověřovateli zápisu Pavel Našinec a Stanislav Řehák


Závěrečný účet 2016
Rozpočtové opatření 2/17

viz. příloha


Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2017

Nabídka nové služby je součástí informace. Viz. přílohy


Směrnice 1/2016 Veřejné zakázky
POZEMKOVÁ úprava-leden 2016

plná moc, informace, pozvánka na 1. schůzku,


Komplexní pozemková úprava 1 - Olešná

Vstupy na pozemky


Zveřejnění záměru

prodej stavebních parcel


Usnesení č.14
Usnesení č.13 a č.13b
Usnesení č.12

ze zasedání zastupitelů obce Olešná dne 7.11.2011


Usnesení č.11

ze zasedání zastupitelů obce Olešná dne 3.10.2011


Usnesení č.10

ze zasedání zastupitelů obce Olešná dne 19.9.2011


Usnesení č.9

ze zasedání zastupitelů obce Olešná dne 11.7.2011


Usnesení č.8

ze zasedání zastupitelů obce Olešná 6.6.2011


Usnesení č.7

ze zasedání zastupitelů obce Olešná 2.5.2011


Usnesení č.6

ze zasedání zastupitelů obce Olešná dne4.4.2011


Usnesení č.5

ze zasedání zastupitelů obce Olešná dne 7.3.2011


Usnesení č.4

ze zasedání zastupitelů obce Olešná dne 7.2.2011


Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

ZTV Olešná


rozhodnutí
Záměr obce

Prodej obecních pozemků


Závěrečný účet 2010

srotumitelná sestava - účetní a finanční výkazy


Stavební povolení a územní rozhodnutí, veřejná vyhláška
Závěrečný účet 2010
Oznámení

zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou


usnesení zastupitelstva č.3

ze dne 29.12.2010


usnesení zastupitelstva č.2

ze dne 6.12.2010


usnesení zastupitelstvač.1

ze dne15.11.2010


Sčítání lidu
Vyhlášení záměru o zahájení prodeje stavebních parcel
Rozpočet obce pro rok 2011
Usnesení zastupitelstva č. 44
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 29.10.2010
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 29.10.2010
Usnesení zastupitelstva č.43b
Usnesení zastupitelstva č.43a
Usnesení zastupitelstva č.42
Usnesení zastupitelstva č.41
Usnesení zastupitelstva č.40
Usnesení zastupitelstva č.39
Usnesení zastupitelstva č.38
Usnesení zastupitelstva č.45
Úřední deska - archiv změn

Dnes je: 25.03.2017

Svátek slaví: Marian

Aktuality

Státní plavební správa-vodní lyžování
Provozování vodního lyžování na přehradě-možnost připomínkování. viz příloha
více
Státní plavební zpráva-skůtry
Provozování vodních skútrů na přehradě - možnost připomínek viz. příloha
více
Střednědobý rozpočtový výhled
Na zasedání ZO byl dne 4.11. 2015 usnesením č. 25/15 schválen Rozpočtový výhled na roky 2016-2020.
více
Nové zveřejňovací povinnosti obce
Zákon č. 24/2017 Sb., který mění zákon č. 250/2000 Sb., zavádí nové zveřejňovací povinnosti pro obce. Přechodná ustanovení zákona uvádějí, že obce jsou povinny zveřejnit rozpočet na rok 2017, střednědobý výhled rozpočtu na následující roky a rozpočtová opatření schválené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. před 21. únorem 2017. Tyto dokumenty musí být zveřejněny do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tzn. nejpozději do 23. března 2017. Pokud má obec dokument, který schválila před 21. 2. 2017 nazvaný ještě „rozpočtový výhled“, nemusí ho přejmenovávat. Protože povinnost uveřejnit schválený rozpočet na rok 2017 a rozpočtové opatření za únor 2017 vznikla později než naše obec tyto údaje zveřejnila máme tyto prvotní údaje zveřejněny jinde. Schválený rozpočet na rok 2017 v kolonce Obec-Rozpočty. Rozpočtové opatření 2/17 v kolonce Úřední deska. Dále budeme pokračovat se zveřejněním povinných údajů v nově vytvořené kolonce Úřad-Úřední deska- Rozpočtová opatření
více
Zápis ze zasedání ZO dne 1.3.2017
Dne 14.3. 2017, byla provedena, na upozornění chyby, oprava zápisu č. 2, konaného 1.3. 2017 z jednání ZO . A to:Zasedání zahájila starostka obce přivítáním všech přítomných. Na zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné. Zapisovatelkou jednání jmenovala starostka Danielu Hlavatou Bc., ověřovateli zápisu Pavel Našinec a Stanislav Řehák
více
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,…
renovace rybníků v Olešné. Žádost, vyjádření obecního úřadu, záznam o poskytnutí informací viz. příloha
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtové opatření 2/17
viz. příloha
více
Prezentace a video Olešné
více
Pozvánka do Národního archivu Praha
více
Odpověď na žádost o poskytnutí informací
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Předmět žádosti: Byty zvláštního určení dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb. Žádám o sdělení zda vaše Obec vlastní, nebo pronajímá byty zvláštního určeni dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb. Pokud ano, prosím o doplnění adresy bytů a kontakty na pronajímatele do tabulky v příloze. viz. příloha
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2017
Nabídka nové služby je součástí informace. Viz. přílohy
více
Schválený rozpočet na rok 2017
viz. příloha
více
Naši jubilanti v roce 2016
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Olešná Olešná čp. 14, 398 43 Bernartice Dne: 26. 7. 2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Olešná tímto doručuje Deklaratorní rozhodnutí o existenci veřejně přístupné účelové komunikace
více
Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu 1/2016
více
Směrnice 1/2016 Veřejné zakázky
více
POZEMKOVÁ úprava-leden 2016
plná moc, informace, pozvánka na 1. schůzku,
více
Uveřejňování zápisů a usnesení ZO
více
Andělské zvonění 2015
více
Mikuláš v Olešné 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o poplatcích
Od 1.1. 2016 nabývá účinnosti vyhláška 1/2015 a bude zrušena vyhláška 1/2003 v platném znění.
více
Veřejná vyhláška - nový územní plán - požadavky změn
POZVÁNKA na veřejné projednání 17.11.2015 v Obecní hospodě
více
Naši jubilanti v roce 2015
více
Komplexní pozemková úprava 1 - Olešná
Vstupy na pozemky
více
Odhalení pamětní desky, pouťové posezení, letní den pro děti
více
Chytání ryb na Návesním rybníku
více
Májka a pálení čarodějnice 2015
více
Velikonoční zdobení kraslicemi
více
Vítání nových občánků
více
Jednací řád zastupitelstva obce Olešná
více

Naši jubilanti v roce 2015


Prodej knihy Olešná v průběhu dějin
Kniha je k prodeji na Obecním úřadě obce Olešná, v Prácheňském muzeu v Písku a v Městském muzeu v Milevsku. Je možné ji také zaslat poštou, v tomto případě se k ceně knihy 380 Kč připočítává cena dobírky.
více
Rozpočet obce na rok 2015
více

Záměr pronájmu Obecní hospody


V roce 2014 se významného životního jubilea dožili tito naši spoluobčané:
více
Myslivecký spolek RAPOL Olešná o.s.
více
Zveřejnění záměru
prodej stavebních parcel
více
Směrnice č.1-2013
pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Významná životní jubilea 2013
více
Blog
více
Záměr obce
více
Kronika 2011
více
Kronika 2010
více
Významná životní jubilea 2012
více
Usnesení č.14
více
Usnesení č.13 a č.13b
více

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano(87%)
74 87%
Ne
odpověď Ne(13%)
11 13%