Obec Olešná

Honební společenstvo Olešná

Honební společenstvo Olešná - základní informace

 

Honební společenstvo Olešná

je majitelem honitby „Kopce“ v okolí Olešné, o výměře 769ha, členy honebního společenstva jsou všichni vlastníci honebních pozemků v honitbě. Starostou Honebního společenstva je MGr. Miroslav Starý.

Honitba je registrována na  píseckém okrese pod č. 043.

V honitbě je bonitována zvěř srnčí,zajíc polní a bažant obecný, v současné době se zde hojně vyskytuje zvěř černá (prase divoké). Honební společenstvo honitbu pronajímá.

 

Dne 28.června 2012 se konala valná hromada Honebního společenstva Olešná. Při jednání valné hromady byl zvolen nový honební výbor, novým starostou honebního společenstva byl zvolen Jindřich Kalous st. z Olešné.

 

Dne 29. listopadu 2013 se konala valná hromada Honebního společenstva Olešná. Usnesením valné hromady byla honitba v Olešné pronajata, a to Mysliveckému spolku Olešná o.s.

 

Dnes je: 21.09.2018

Svátek slaví: Matouš

Aktuality

SORP rozpočtová změna č.9,10,11,12
viz. příloha
více
Zápis ze zasedání ZO konaného dne 6.9. 2018
viz. príloha
více
Rozpočtové opatření 9 -2018
viz. příloha
více
Otavská cyklistická cesta – putování krajem Karla Klostermanna
více
Harmonogram úkolů a lhůt
pro volby do zastupitelstev obcí, konaných dne 05.října 2018 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a 06.října od 8:00 hod. do 14:00 hod.
více
Rozpočtové opatření 8 -2018
viz příloha
více
SORP rozpočtová změna č.8
více
Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2017
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
více
SORP rozpočtová změna č.6
viz. příloha
více
Rozpočtové změny DOS Záhoří
viz. příloha
více
Oznámení pověřence GDPR
více
Počet členů zastupitelstva obce Olešná
pro příští volební období
více
SORP oznámení o zveřejnění hospodaření 2018
více
Schválený rozpočet 2018
viz. příloha
více
Hospodaření obce najdeš na odkazech
více
Prezentace a video Olešné
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o poplatcích
Od 1.1. 2016 nabývá účinnosti vyhláška 1/2015 a bude zrušena vyhláška 1/2003 v platném znění.
více
Veřejná vyhláška - nový územní plán - požadavky změn
POZVÁNKA na veřejné projednání 17.11.2015 v Obecní hospodě
více
Prodej knihy Olešná v průběhu dějin
Kniha je k prodeji na Obecním úřadě obce Olešná, v Prácheňském muzeu v Písku a v Městském muzeu v Milevsku. Je možné ji také zaslat poštou, v tomto případě se k ceně knihy 380 Kč připočítává cena dobírky.
více
Zveřejnění záměru
prodej stavebních parcel. Všechny stavební parcely v obci Olešná jsou k 31.3. 2018 prodány. Další stavební parcely vlastněné obcí nejsou k dispozici.
více

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (87%)
74 87%
Ne
odpověď Ne (13%)
11 13%