Honební společenstvo Olešná

Honební společenstvo Olešná - základní informace

 

Honební společenstvo Olešná

je majitelem honitby „Kopce“ v okolí Olešné, o výměře 769ha, členy honebního společenstva jsou všichni vlastníci honebních pozemků v honitbě. Starostou Honebního společenstva je MGr. Miroslav Starý.

Honitba je registrována na  píseckém okrese pod č. 043.

V honitbě je bonitována zvěř srnčí,zajíc polní a bažant obecný, v současné době se zde hojně vyskytuje zvěř černá (prase divoké). Honební společenstvo honitbu pronajímá.

 

Dne 28.června 2012 se konala valná hromada Honebního společenstva Olešná. Při jednání valné hromady byl zvolen nový honební výbor, novým starostou honebního společenstva byl zvolen Jindřich Kalous st. z Olešné.

 

Dne 29. listopadu 2013 se konala valná hromada Honebního společenstva Olešná. Usnesením valné hromady byla honitba v Olešné pronajata, a to Mysliveckému spolku Olešná o.s.