Zápisy ze ZO
Zápis ze zasedání ZO č.9

v příloze


Zápis zasedání ZO č. 8

konaného dne 4.9. 2019


Zápis ze zasedání ZO č.7

bez ověření, případné podněty budou zapracovány. - podněty nebyly.
Článek spadl do archivu, na stránky vrácen po upozornění 17.9. 2019


Zápis č.6 ze zasedání ZO 12.6. 2019

viz. příloha


Zápis č. 5 ze zasedání dne 5.6. 2019

viz.příloha


Zápis č. 4 ze zasedání ZO 11.5.2019

viz. příloha


Zápis č. 3 ze zasedání ZO 24.4.2019

viz. příloha


Zápis č.2 ze zasedání ZO 6.3.2019 č.2

viz přílohy, zápis nepodepsán ověřovatelem Marcelem Hallou připomínky dodané 19.3. 2019 v příloze


zastupitelstvo č.1/19 ze dne 13.2. 2019

Článek byl vyvěšen 22.2.2019 doklad v příloze. Bohužel jsem ho uložila na Úřední deska - Hospodaření obce. Oprava provedena 25.2. 2019


Zápis č.10 ze zasedání ZO dne 5.12.2018

viz. přílohy


Zápis ze zasedání ZO ze dne 7.11. 2018

viz. příloha