Aktuality a zajímavosti

Usnesení vlády ČR 75. - 81.

více


Poplatky chataři, chalupáři pro rok 2020

Poplatky chataři, chalupáři pro rok 2020 OBEC OLEŠNÁ      

 


Informace pro majitele nemovitostí
poplatky za odpady na rok 2020

 

 

Majitelé rekreačních objektů……………………………………..700,- Kč/objekt rok

Majitelé chat……………………………………………………...700,- Kč/objekt rok

Trvale žijící občané……………………………………………….500,- Kč/ osoba rok

 

 

 

 


obecní úřad Olešná
Brožková Miloslava v.r.


Zimní svoz odpadu

Zimní svoz odpadu začíná v 45. týdnu. Od 6.11.2019 se bude odpad vyvážet každý sudý týden.


Poplatky chataři, chalupáři pro rok 2019

OBEC OLEŠNÁ      

 

 

 

 

Informace pro majitele nemovitostí

poplatky za odpady od roku 2019

 

Majitelé rekreačních objektů……………………………………..700,- Kč/objekt rok

 

Majitelé chat……………………………………………………...700,- Kč/objekt rok

 

Trvale žijící občané……………………………………………….500,- Kč/ osoba rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     obecní úřad Olešná

                                                                                     Brožková Miloslava


Mistr ČR ve střelbě z předovek

Ve dnech 8. a 9. července 2017 se v Sokolově u Karlových Varů konalo letošní Mistrovství Ćeské republiky ve střelbě z předovek (zbraně nabíjené ústím).

Ivan Kalina zvítězil a získal zlatou medaili a titul Mistr České republiky v disciplinách perkusní revolver a křesadlová pistole. V disciplině perkusní pistole získal bronzovou medaili.

 

Tímto Ivanovi Kalinovi upřímně gratulujeme ke skvělým výsledkům a ještě lepšímu umístění.

 

Mistr ČR ve střelbě z předovek

Mistr ČR ve střelbě z předovek

Mistr ČR ve střelbě z předovek     Mistr ČR ve střelbě z předovek

Mistr ČR ve střelbě z předovek     Mistr ČR ve střelbě z předovek


Obnova Obecního domu

V roce 2016 byla realizována I. etapa projektu Obnova Obecního domu za podpory dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.

Obnova Obecního domu

Obnova Obecního domu          Obnova Obecního domu

Obnova Obecního domu          Obnova Obecního domu       

Obnova Obecního domu          Obnova Obecního domu


Prezentace a video Olešné

Pan Jiří Majer zpracoval prezentaci a video o naší obci a o Setkání rodáků 2014. Viz odkaz:

Rodáci a patrioti Olešná u Písku

 

Pan Ing. Ivan Kalina, CSc. natočil a zpracoval video naší obce v lednu 2017. Viz odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=8-y6dc6aYAc&t=53s

 

Oběma moc děkujeme!

 


Prodej knihy Olešná v průběhu dějin

Kniha je k prodeji na Obecním úřadě obce Olešná, v Prácheňském muzeu v Písku a v Městském muzeu v Milevsku. Je možné ji také zaslat poštou, v tomto případě se k ceně knihy 380 Kč připočítává cena dobírky.

Prodej knihy Olešná v průběhu dějin

Kniha zahrnuje dějiny obce Olešná v píseckém okrese členěné podle historických etap od první zmínky v roce 1379, tj. od časů, ve kterých byla obec součástí panství Arcibiskupství pražského s centrem v Týně nad Vltavou, až po tzv. kolektivizaci zemědělství v padesátých letech 20. století, která vyvrcholila nuceným odchodem čtyř selských rodin z jejich domovů. Kromě historického vývoje obce jsou součástí knihy také kapitoly, týkající se dalších témat běžného života obyvatel, např. kultury, sportu, farní příslušnosti obce ke kostelu sv. Jana Křtitele na poušti v Chřešťovicích, školní docházky apod. Zvláštní medailonek je věnován významnému občanovi obce, dominikánovi Benediktu Františku Hronkovi, umučenému nacisty v Malé pevnosti v Terezíně. Kniha neopomíjí historii jednotlivých selských usedlostí, chalup, domů, kovárny, mlýna, hospod a arcibiskupské hájovny, ani dalších usedlostí, které k obci přímo patřívaly nebo s jejím životem souvisely, tj. domů v části osady Rastory a přívozu a samot u řeky Vltavy, které zanikly po vybudování Orlické přehrady.

Archivářka Jitka Křečková, autorka výše uvedených textů, zpracovaných na základě studia archivních dokumentů, tyto texty doplnila editovanými úryvky z významného pramene k dějinám obce, rodinné kroniky Bohumila Kostohryze, a vybranými částmi rukopisných vzpomínek pamětníka Františka Krále. Geolog Radim Kolářský napsal kapitolu ke geologické historii obce. Archeologové Jiří Fröhlich a Ondřej Chvojka se věnovali významným nálezům,  které jsou v současné době patrně největšími nalezenými depoty z doby bronzové na území jižních Čech. Etnograf Jan Kouba je autorem kapitoly k místnímu kozáckému kroji. Knihu graficky upravil architekt Bohumil Kostohryz, vnuk výše uvedeného kronikáře, který také zhotovil mnoho fotografií a zpracoval a zpřístupnil fotografie z rodinného archivu a obrazy a kresby svého dědečka. Součástí knihy jsou také reprodukce fotografií a dokumentů z rodinných archivů mnohých obyvatel obce.

Prodej knihy Olešná v průběhu dějinProdej knihy Olešná v průběhu dějinProdej knihy Olešná v průběhu dějin

 


Blog

Rodačka z Olešné Jitka Prokopičová, rozená Králová (Olešná č.p.53) , která nyní žije trvale v Holandsku, velmi ráda vzpomíná na svoji rodnou obec. Některé její vzpomínky si můžeme přečíst na stránkách Lidovek (lidovky.cz)- klikni na odkaz níže.

 

http://prokopicova.bigbloger.lidovky.cz/c/138280/Fanda-Jarda-a-Litina.html

http://prokopicova.bigbloger.lidovky.cz/c/106095/Moje-misto-v-srdci-aneb-vrazda-za-bileho-dne.html

http://prokopicova.bigbloger.lidovky.cz/c/89638/Amalka-a-housky.html